الدكتور شكيب خليل ضيف حصة قضية و نقاش النهار تي في

April 16, 2016 - النهار تي في

Chakib Khelil tourne la page et regarde l’avenir

April 2, 2016 - Algérie1

Oil Output Freeze 'Good Start' to New Phase: Khelil fevrier 2016

Feb. 20, 2016 - Bloomberg

Page 3 of 3